Thông tin Cán bộ giáo viên - nhân viên

Đăng lúc: 10:32:27 17/04/2020 (GMT+7)

Cán bộ giáo viên nhân viên

 

I- Ban Giám Hiệu

       
           

Stt

Họ Và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Gmail

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Toàn

Hiệu trưởng

,0948391237

tientoan@gmail.com

 

2

Lương Thị Anh

Phó hiệu Trưởng

,0949060528

luonganh528@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

           
           

II- Tổ Hành Chính

       
           

Stt

Họ Và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Gmail

Ghi chú

1

Lê Thị Giang

Kế Toán

,0912395123

legiangle05657@gmail.com

 

2

Nguyễn Thị Huyền Thu

NV Y/tế

,0967676950

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           

III- Tổ trưởng chuyên môn

       
           

Stt

Họ Và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Gmail

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hải

CTCĐ

,0399191615

 

 

2

Ng. thị Hồng Thơm

TTMG 5 Tuổi

,0375769899

 

 

3

Lê Thị Hoa

TTMG 3 -4 Tuổi

,0825347522

 

 

4

Hà Thị Hằng

Nhà trẻ

,0977227811

 

 

5

Vũ Thị Thủy

TT Nuôi dưỡng

,0947259269

 

 

6

Văn Thị Thêm

BT ĐTN

,0918238256

 

 

7

Nguyễn Thị Nga

Trưởng Ban TND

,0982520375

 

 

 

 

 

 

 

 

           

IV-  Giáo viên

       
           

Stt

Họ Và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Gmail

Ghi chú

1

Lê Thị Huệ

Giáo viên

 

 

 

2

Cao Thị Tương

Giáo viên

 

 

 

3

Phạm Vân Khánh

Giáo viên

 

 

 

4

Nguyễn Thị Hiệp

Giáo viên

 

 

 

5

Trịnh Thị Giang

Giáo viên

 

 

 

6

Cao Thị Huệ

Giáo viên

 

 

 

7

Hà Thị Hạnh

Giáo viên

 

 

 

8

Văn Thị Loan

Giáo viên

 

 

 

9

Hoàng Thị Thúy

Giáo viên

 

 

 

10

Vũ Thị Lệ

Giáo viên

 

 

 

11

Cao THị Nhung

Giáo viên

 

 

 

12

Lê Thị Sen

Giáo viên

 

 

 

13

Phạm Thị Vân Thư

Giáo viên

 

 

 

14

Cao Thị Phương

Giáo viên

 

 

 

15

Vũ Thị Vân

Giáo viên

 

 

 

16

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên

 

 

 

17

Hà Thị Oanh

Giáo viên

 

 

 

18

Lê Thị Hiền

Giáo viên

 

 

 

19

Hà Thị Nhung

Giáo viên

 

 

 

20

Cao Thị Thuận

Giáo viên

 

 

 

21

Trần Thị Hường

Giáo viên

 

 

 

22

Văn Thị Quỳnh

Giáo viên

 

 

 

23

Ngô Thị Tố Nga

Giáo viên

 

 

 

24

Võ THị hương

Giáo viên

 

 

 

25

Văn Thị Phượng

Giáo viên

 

 

 

           
           

V - Nhân viên nuôi dưỡng

       
           

Stt

Họ Và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Gmail

Ghi chú

1

Hà Thị Lược

NVND

 

 

 

2

Nguyên Thị Hiệp

NVND

 

 

 

3

Nguyên Thị Hương

NVND

 

 

 

4

Ngô THị Thơm

NVND

 

 

 

5

Văn Thị Thúy

NVND

 

 

 

6

Lê Thị Tuyết

NVND

 

 

 

7

Lê Thị Liên

NVND

 

 

 

8

Văn Thị Thủy

NVND

 

 

 

9

Trần Thị Thảo

NVND

 

 

 

10

Vũ Thị Thủy

NVND