Báo cáo kết quả thi làm đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu tái chế năm học 2023-2024

Đăng lúc: 11:22:24 29/09/2023 (GMT+7)

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG SƠN

 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Sầm Sơn, ngày 27  tháng 09 năm 2023

 

Báo cáo kết quả thi làm đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu tái chế

năm học 2023-2024

          Thực hiện công văn số 550B/CV- PGD ĐT ngày 20/09/2023 của phòng giáo dục và đạo tạo thành phố Sầm Sơn  về việc triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn;
          Căn cứ kết quả của hội đồng chấm thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp trường năm học: 2023 - 2024  ngày 25/09/2023;Trường mầm non Trường Sơn báo cáo kết quả hội thi làm "đồ dùng, đồ chơi tự tạo từ các nguyên vạt liệu tái chế" cấp trường năm học: 2023 - 2024 như sau:
          - Tổng số lớp tham gia dự thi: 13 giáo viên
          - Kết quả: Xếp loại A: 4 bộ; Loại B: 6 bộ; Loại C: 3 bộ.
          Đánh giá chung
          Các nhóm lớp đã chịu khó nghiên cứu kế hoạch, tham khảo tài liệu để tham dự 100% theo kế hoạch. Sáng chế ra nhiều loại đồ dùng tự tạo mang tính chất tư duy cho trẻ, đồ dùng có tính chính xác cao về kích thước, cấu trúc, phù hợp với khối lượng kiến thức truyền đạt, độc lập về ý tưởng. Đảm bảo an toàn khi sử dụng, thu hút sự chú ý của trẻ, có thể áp dụng rộng rãi ở nhiều độ tuổi, có tính ứng dụng cao. Tuy nhiên còn một số bộ đồ dùng chưa thực sự được đầu tư, do đó sản phẩm dự thi kết quả mang lại chưa cao.

 Một số hình ảnh hội thi "Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo từ các nguyên vạt liệu tái chế" tại trường mầm non Trường Sơn

 

                                                         Trường Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2023

                                                      Người báo cáo

                                                      P. Hiệu trưởng

 

 

                                                      Nguyễn Thị Hiệp

  

Tin tức mới nhất