Báo cáo ngày sách và văn hóa đọc sách 2023

Đăng lúc: 10:28:22 28/04/2023 (GMT+7)

Nhà trường triển khai tới các cán bộ giáo viên - nhân viên - học sinh toàn trường hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc sách. tất cả các CBGV-NV - học sinh tham gia tích cực

UBND PHƯỜNG TRƯỜNG SƠN

TRƯỜNG MN TRƯỜNG SƠN

 
 

 


              Số: 20/BC-MNTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                 Trường Sơn, ngày 3 tháng 5 năm 2023

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện ngày sách và văn hóa đọc sách trường mầm non trường Sơn

 năm học 2022-2023

 

          Thực hiện công văn số 220/PGD-ĐT thành phố Sầm Sơn  ngày 19 tháng 4 năm 2023 của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Sầm Sơn  về việc tổ chức ngày sách và văn hóa đọc 2023. Qua quá trình triển khai thực hiện trường mầm non Trường Sơn báo cáo kết quả đạt được, như sau:

          1. Kết quả triển khai thực hiện.

          1.1. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

          Nhà trường đã phát động phong trào đọc sách cho giáo viên, học sinh toàn trường, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của sách nhằm tôn vinh văn hóa đọc qua chương trình “Ngày Hội đọc sách”, sinh hoạt dưới hình thức công đoàn trường giới thiệu sách cho tập thể cán bộ, giáo viên cần nâng cao ý thức tự đọc sách, đọc sách thường xuyên nhằm cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến công việc nghề nghiệp, trang bị thêm cho mình những kiến thức kỹ năng trong công việc, tiếp thu những điểm mới sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước. Tham gia sưu tầm các tư liệu, tài liệu cùng nhau chia về sách và tài liệu học, ủng hộ thư viện sách của nhà trường ngày thêm phong phú và đa dạng. Đối với Học sinh giáo viên thường xuyên cho trẻ được thực hiện các hoạt động xem tranh, chuyện, các loại sách có hình ảnh phong phú và đa dạng trong các góc thư viện của lớp.

          Nhà trường tuyên truyền, giới thiệu sách của thư viện đồng thời hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng tài nguyên sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để phục vụ học tập và giảng dạy.

          Khuyến khích giáo viên tham gia hưởng ứng Ngày Hội đọc sách tại trường.

          Hình thức thực hiện: Theo từng khối, lớp, giáo viên đăng ký mượn sách về nhà đọc.

          1.2. Nội dung hoạt động đã tổ chức được trong Ngày Hội đọc sách.

          Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo chủ đề "Sách là người bạn thân thiết với mỗi người”

          Tổ chức lựa chọn các tài liệu là sách tham khảo, sách chương trình giáo dục, truyện tranh lứa tuổi mầm non, báo, tạp chí, các tư liệu... phù hợp để giới thiệu, trưng bày tại các gian trưng bày sách của các nhóm, lớp.

          Phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện. Nhà trường huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh tham gia ngày hội đọc sách tặng sách với phương châm “Góp một quyển sách để mình được đọc nhiều quyển sách”.

          1.3. Tổ chức quyên góp sách cho tủ sách nhà trường:

          Phát động, tổ chức quyên góp sách cho thư viện của các nhóm, lớp làm phong phú hơn để cho trẻ làm quen với cách cầm sách, giở từng trang sách xem tranh ảnh, trao đổi thảo luận trong nhóm.

          Tổng số sách quyên góp được: 75 cuốn sách. Trong đó:

          + Sách dùng cho CBGVNV: 20 cuốn

          + Sách tranh chuyện theo lứa tuổi mầm non: 40 cuốn;

          + Báo, tạp chí: 15 cuốn

          1.4. Kết quả đạt được:

          Số lượt giáo viên tham gia đọc sách tại văn phòng trường và góc thư viện của các nhóm, lớp là: 100%

          - Số giáo viên tham gia Ngày Hội đọc sách do nhà trường tổ chức: 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          2. Nhận xét đánh giá chung

          2.1. Ưu điểm:

          - 100% CBGVNV tham gia ngày hội đọc sách nhiệt tình say mê với việc đọc sách.

          - Một số phụ huynh tham gia tích cực vào việc quyên góp sách và tài liệu, tư liệu cho nhà trường.

          2.2. Hạn chế

          - Vì sách quyên góp được chủ yếu là sách đã qua sử dụng nên nhiều sách còn bị viết bẩn, bị nhàu, sách đã được viết vào.

          3. Đề xuất kiến nghị.

          Tiếp tục phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện nhà trường.

          Các cấp quan tâm đến việc đầu tư thêm các loại sách, truyện, tài liệu tham khảo cho nhà trường.

          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Ngày sách và văn hóa đọc  của trường mầm non Trường Sơn./.

 

     Nơi nhận:                                                                                                        - Phòng  GD&ĐT  Sầm Sơn           

- Lưu Vp./.

                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

                          Nguyễn Thị Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh thực hiện ngày sách và văn hóc đọc sách

 

 

 

 

 

Tin tức mới nhất