Công văn 991/SGDĐT - CTTT : : V/v thực hiện công điện 09/CĐ - UBND ngày 15/04/2020 của chủ tịch UBND Tỉnh

Đăng lúc: 12:49:18 17/04/2020 (GMT+7)

Thực hiện công điện 09/CĐ - CTTT của chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục thực hiện giản chách xa hội và thực hiện phòng chống dịch, Covid 19 trên địa bàn Tỉnh thanh Hóa.