KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 22/12

Thông qua các hoạt động chương trình nhằm khơi dậy cho tập thể CBGVNV và trẻ niềm tự hào, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của QĐNDVN.

TỔNG KẾT HỘI THI ẢNH ONLIKE “KHOẢNG KHẮC MẸ VÀ BÉ” VÀ LIÊN HOAN TIỆC BUFFET CHÀO MỪNG NGÀY 20/10/2023 TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG SƠN

TỔNG KẾT HỘI THI ẢNH ONLIKE “KHOẢNG KHẮC MẸ VÀ BÉ” VÀ LIÊN HOAN TIỆC BUFFET CHÀO MỪNG NGÀY 20/10/2023 TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG SƠN

Công văn số 150/PGDĐT

Thực hiện công văn số 150/PGDĐT : V/v thực hiện hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu GDMN trong bối cảnh phòng, chống covid -19 "ngày 15/05/2020

Giới thiệu nhà trường

Tổ chức nhà trường

Tin tức mới nhất